KI AIKIDO KLUB "DONAT" Zadar

DOBRO DOŠLI na najjednostavniju web stranicu o KI Aikidu, na kojoj možete dobiti osnovne informacije o nastanku i razvoju Aikida te o radu našeg Kluba.

Osnivač Aikido-a O-sensei Morihei Ueshiba, rođen je u Japanu 14.12.1883. godine.Od rane mladosti trenirao je razne stilove Juijutsua, mačevanja i borbe sa štapom, ali je kao religiozan čovjek tražio je neki dublji smisao života. Nakon što je postao vjernik novonastale sekte Shinto religije - Omotokyo, koja se temeljila na ideji zbližavanja svih ljudi, međusobnom razumjevanju i toleranciji te ljubavi za sva živa bića, Ueshiba je nakon Drugog svjetskog rata stvorio aikido, "The Art of Peace" odnosno miroljubivu vještinu, čije tehnike odražavaju smirenost i harmoniju, a vježbanje donosi unutrašnju ravnotežu i skladne odnose sa okolinom.

Nakon smrti Ueshibe ( 1969), došlo je do razlika u shvaćanjima aikida između njegovih učenika, što je dovelo i do pojave više stilova. Koichi Tohei, jedan od najboljih učenika Ueshibe, koji je još za života Ueshibe dobio 10.DAN, ustanovljuje 1974. godine, KI Aikido ( Shin shin toitsu aikido ), odnosno Aikido s ujedinjenjem uma i tijela. Radi boljeg razumijevanja KI Aikida, treba napomenuti da je Sensei Tohei najprije bio majstor judoa, zatim ga je učio zen majstor, a vježbe disanja učio je kod Tetsuja Ogure. Nakon susreta sa učiteljem Tempu Nakamura, koji je podučavao filozofiju ujedinjenja uma i tijela, Tohei je shvatio bit učenja Senseia Ueshibe, a to je da um vodi tijelo, odnosno da je Ueshiba prvo vodio protivnikov um, a zatim s lakoćom bacao njegovo tijelo.

Sensei Tohei je pošao od toga, da je za vođenje protivnika, potrebno prvo ujediniti vlastiti um i tijelo pa je u tom smislu ponovo ispitao sve tehnike aikidoa i postavio nove temelje aikida, bazirane na ujedinjenju uma i tijela. Da bi novu spoznaju što više približio učenicima, Tohei je postavio četri principa za ujedinjenje uma i tijela:

1. Održavaj točku

2. Potpuno se opusti

3. Održavaj težište što niže

4. Ekstenziraj (širi) KI

Prvi i četvrti su principi uma, a drugi i treći su principi tijela, ali svi su opisi jednog stanja ujedinjenog uma i tijela, što se provjerava kroz specifične KI testove. Ako je jedan princip ostvaren, zadovoljeni su i drugi, pa se sve Aikido tehnike izvode sa lakoćom.

1978. godine, Sensei Kenjiro Yoshigasaki, jedan od najboljih učenika Koichi Toheia, došao je u Europu širiti učenje o KI Aikidu, kroz seminare koje, svaki vikend održava u drugom gradu i državi Europe.

Na temeljima "Art of Peace" i učenju Senseia Yoshigasakia, nastao je KI Aikido klub "DONAT" Zadar, čiji Instruktori i članovi, već godinama odlaze na 4 - 5 seminara Senseia godišnje, gdje stječu nova saznanja o KI Aikidu, neophodna za daljnji rad i razvoj Kluba te razmjenjuju iskustva sa ostalim aikidokama iz Hrvatske i inozemstva.

Treninzi u KI Aikido klubu "DONAT", održavaju se 3 puta tjedno u ŠRC Višnjik ( kod kluba Gotham ) i to prema sljedećem rasporedu:

Treninge vode instruktori Zdravko Glavan 1. DAN,Chuden i Renata Ruić 1. DAN

Na treningu se u opuštenoj atmosferi, rade:Sve informacije o radu Kluba možete dobiti na telefon 023 / 315-563, svaki dan od 17 - 19 sati, na treningu ili putem

E - mail

LITERATURA koju preporučujemo:

- Koichi Tohei: "KI in Daily Life", K.N.K. Tokyo 1980.

- Koichi Tohei: "Kiatsu" K.N.K. Tokyo 1983.

LINK o nezaboravnom i uvijek inspirativnom dijelu Morihei Ueshibe: "The Art of Peace"

Klikni ovdjeBiti će nam zadovoljstvo da sa Vama podijelimo višegodišnje iskustvo u bavljenju ovom plemenitom vještinom i da zajedno dalje nastavimo istim putem.DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!! DOBRO DOŠLI !!!Počeci - Instruktori sa Senseiem na seminaru u Ljubljani

Sensei Yoshigasaki prenosi instruktoru Kluba dio Vještine.

Sudionici Međunarodnog KI Aikido seminara, održanog u Zagrebu, u veljači 2000. godine.