Make your own free website on Tripod.com
                                Opština grada Beograda pomaže sveštenstvu hrama

Pomoć gelongu Sanđa Manjkovu za 1936. godinu. Ista vrsta dokumenta postoji i za ostalu trojicu sveštenika beogradskog hrama.

Iz dokumentacije kojom se danas raspolaže, vidi se da je Opština grada Beograd počela da pruža novčanu pomoć kalmičkom sveštenstvu. Tokom 1934. godine u tu svrhu je izvojeno 16.000 dinara. Pri tome, Opština je u početku sama određivala pojedinačne iznose za svakog od četvorice sveštenika da bi kasnije od samih sveštenika zatražila da oni sami među sobom raspodele ukupni sumu koja im je bila isplaćivana u polugodišnjim intervalima. 

Sadržaj > Prve godine hramaOpština grada Beograda pomaže sveštenstvu hrama