Make your own free website on Tripod.com
 
                    Znamenitost Beograda
                         Adresa hrama je bila:
                   Budistička ulica br. 2
 
 
                    Plan Beograda (iz 1930.)
            Odrednica iz:
 Beograd - vodič (1930)

Kalmicki - Budiski Hram
Nalazi se u ataru opštine sela Malog Mokrog Luga. Zemljište je poklonio industijalac g. Miloš Jaćimović. Svečano osvećenje Budiskog Hrama izvršeno je decembra 1929 godine od strane vrhovnog bakše (prote) Njimbušova Namđala iz Pariza, i bakše beogradskog Sanže Umaljdinova, uz asistenciju dvojice galuna (sveštenika). Uz Kalmicki Budiski Hram nalazi se projektovana i škola za kalmicko-mongolski jezik, a takođe bi se u istoj školi učili i ruski i srpski jezik. Dobrovoljne priloge dali su Nj. V. Knjeginja Jelena Petrovna, kći blaženopočivšeg Kralja Petra I. Oslobodioca. Kalmika Budista u Jugoslaviji ima oko 3.000, i oni su podneli molbu nadležnim vlastima da se njihova vera i jezik priznaju i dozvoli otvaranje škole za maternji jezik njihov. Vršenje crkvenih obreda dozvoljeno im je, a takođe i podizanje hrama.
Grgur Kostić: "Beograd, Vođ",
Beograd, 1930, str. 68

Sadržaj > Prve godine hrama > Budistička ulica br.2