Budin susret sa Cagan-Avgom
Dan kada je savršeni i svestrani Buda susreo na vrhu jednog brda Delken-Ezen-Cagan-Avgu (u prevodu: Vladalac sveta Beli Starac). To je bio starac sa belom kosom i bradom i držao je visok štap sa drškom u obliku drakonske glave. 

- Zašto se ti sam ovde baviš?... pitao je Buda Belog Starca, jer za njega nije dotle znao. 
- Ja sam pokrovitelj celog sveta i cele zemlje... odgovorio je ovaj. Sve bolesti od mene zavise, sve bilje i životinje, pa i dužina čovečijeg života zavisi od mene.. 
Pošto su se tako upoznali, posle kratkog razgovora, Buda se rastao od Belog Starca rečima:
- Dobro, dobro, ali mi moraš obećati da ćeš tu svoju moć vršiti pravedno,  i kako ko zaslužuje... 

To je objašnjenje praznika "ove" koje se juče moglo dobiti od budističkih sveštenika. To je dan kada Cagan-Avga (Beli Starac) silazi sa neba, da obiđe sve krajeve sveta u kojima živi njegov narod i da ga blagoslovi, kako bi celu godinu proveo u zdravlju i obilju svega materijalnoga što je za život potrebno. Svakako da je Cagan-Avga učinio posetu i Beogradu, i zato se su njegovi verni ovde iskupili, da zatraže njegov blagoslov. (Politika, 27.5.1933)

Sadržaj > Praznici beogradskih budista > Beli starac