Make your own free website on Tripod.com
                                                                            Poklon iz dalekih krajeva
  
 

 

Hram Kalmika u Beogradu je bio veoma poznat u budističkim krugovima tadašnje Evrope - starešini hrama, bakši Umaljdinovu su stizale razne molbe, zahtevi i pisma kojima se iskazivala ljubopitljivost i briga za hram. 
Kurioziteta radi, napomenimo da je mala thanka sa likovnom predstavom Conkape (kalm. Zonkava, tib. Tson-Kha-Pa) osnivača reda Gelugpa ("red žutih kapa"), koja je nekada ukrašavala hram u zavičaju Kalmika, a potom i beogradsko svetilište, sačuvana i danas se nalazi u SAD.

Hram je imao biblioteku kao i vredne rukopise koji su čuvani u drvenim kutijama ili obavijene u žute svilene marame. Neki
od tih rukopisa su bili ispisani zlatnim slovima na crnom papiru.

Sadržaj > Prve godine hrama > Poklon iz dalekih krajeva