Cagan
Kalmici naročito svečano obeležavaju svoj najveći praznik Cagan sar. Zbog prirode kalmičkog kalendara (lunarno-solarni), praznik je pokretan i pada u drugu polovinu februara ili početak marta, a pripreme za ovaj praznik su se vršile i po mesec dana unapred. Praznik su naročito željno isčekivala deca jer su tada od roditelja i prijatelja dobijala bogate poklone. Praznuje se zapravo susretanje proleća. Tada su nomadi obavljali završne pripreme za novi životni ciklus, tj. za izgon svojih stada na letnju ispašu. Praznik je kasnije dobio svoju budističku notu pa je postao "budistička nova godina" a uz to je vezano sećanje na čudesno, veličanstveno i sveprisutno Budino Učenje (Dharma). 
Cagan počinje posle molitvi u hramu koje traju cele noći. Molitve su posvećene Budi-zaštitniku po imenu Okon Tengri koji je spasao čovečanstvo od cara svega zla Erlik Kana.
Prema usmenom predanju, do Buda-zaštitinika je stigao glas da se približava vreme kada će se ispuniti staro proročanstvo da će svetom zavladati potomak cara zla zvanog Erlik Kan. Bude-zaštitinici se sastaše da razmotre šta bi valjalo činiti kako bi se čovečanstvo spaslo propasti. Tada se Okon Tengri dobrovoljno prijavi da se preobrazi u žensko obličje i da kao prekrasna devojka zatrudni sa Erlik Kanom. Zatim Okon Tengri uzjaha svoga konja vranog pa se uputi pravo u carstvo Erilk Kana. Na tom putu u pakao stalno se susretala i borila sa zlim dusima i drugim demonima. Taj svet pakla ljudska mašta ne može ni da zamisli: tamo je sve zlo, tamno, mutno i ispunjeno samo najstrašnijim patnjama. Okon Tangri se probi kroz taj svet i pojavi pravo pred Erlik Kanom koji se smesta zaljubi pa je uze za svoju mladu. Dok je nosila njegovog naslednika, ona se pretvarala da voli svoga gospodara i na razne druge načine mu laskala. Kada je došlo vreme da se čudovište rodi, Okon Tengri se povuče u svoje odaje a blizu svoga konja vranog. Tek što se čudovište pomoli iz njene utrobe, ona ga zgrabi pa uzjaha svoga vranca - sve to u jednome trenu. Njen pastuv se penjao sve više i više iz tog carstva zla. Za sobom je mogla da vidi Erlik Kana i njegovu družinu u poteri koja joj se sve više približavala. I samo što je nisu sustigli i dograbili, kad udari ona bičem svoga vranca po bedrima gde se tog trenutka otvori čudesno oko. Kroz to oko su Bude, Bodisatve i Arahanti mogli da posmatraju poteru. Kad god bi joj se Erlik Kan opasno približio, skup tih prosvetljenih bića bi se još predanije molio odašiljajući tim molitvama snagu koja je vranca bodrila da umakne poteri. Letela je Okon Tengri tako na svom pastuvu po celome svetu u potrazi za mestom na kome bi sakrila mrtvo telo novorođenčeta, i to takvo mesto gde ga Erlik Kan nikako nebi mogao pronaći jer bi ga on oživeo pa bi se time i proročanstvo ispunilo a čovečanstvo postradalo. Onda je ugledala visoke planine Altaja koje ona podiže, položi leš i planinski lanac vrati na svoje mesto. Od tog doba Erlik Kan traži svoga potomka svuda gde žive ljudi. 
Sadržaj > Praznici beogradskih budista > Cagan