Make your own free website on Tripod.com
 
U hramu je održano bogosluženje po budističkom obredu. Dok su gosti smešteni na stolicama, Kalmici i njihove žene sa decom sedeli su, skrštenih nogu, na podu, ruku sklopljenih na molitvu. Sa najvećom radoznalošću gosti su, u hramu, prisustvovali budističkoj službi, u kojoj su služili kalmički "bakša" i dva "hiljuna". Pred oltarom na kome su bili kip Bude i upaljena kandila, sveštenici su izgovarali svoje monotone molitve, služeći se lupom zvoncadi, brojanicama, vodom iz suda sa paunovim perom, i razbacujući se, kao i njihovi verni, zrnima žita, koje pretstavlja izobilje. Služba je završena pesmom čije se reči nisu razumele, ali se u njima osećala hvala vernika velikom Budi za dobročinstva kojima ih daruje.
Posle službe, gostima je u domu priređena zakuska sa čajem. Na predlog pretsednika kolonije, upućeni su pozdravni telegrami Nj. V. Kralju, Nj. Kr. Vis. Knezu-Namesniku, Nj. Sv. Patrijarhu, pretsedniku vlade i ministru pravde. Stari bakša Sandža Umaljdinov (sva su kalmička prezimena rusifikovana), plačući i sav tronut, održao je govor na kalmičkom jeziku, jer samo taj jezik zna. Drugi kalmički sveštenik preveo je njegove reči, u kojima on govori o Budi i budizmu, zahvaljuje Jugoslovenima na bratskom utočištu i prisutnima na pažnji kojom su udostojili ovu proslavu.
Posle bakše, govorio je pretsednik kalmičke kolonije g. dr. Erdne Nikolajev. On je govorio o podizanju ovoga hrama, koje su pomogli dobri ljudi, jer dobrih ljudi ima u celom svetu. Naročito su Kalmici zahvalni g. Milošu Jaćimoviću, koji je poklonio zemljište za hram i veliku količinu građevinskog materijala. U znak zahvalnosti, koja će biti večita, Kalmici su mu predali diplomu svoga velikog dobrotvora, ukrašenu simboličkim budističkim znacima. 
Ovaj hram ima veoma veliki kulturno-religiozni značaj za beogradske Kalmike. On ujedinjuje Kalmike i obavezuje ih da čuvaju čistotu vere svojih predaka. "Današnji dan ima za kalmičku koloniju izuzetan značaj", završio je g. dr. Nikolajev. "Danas mi proslavljamo pobedu duha nad materijom...".
Održao je svoj govor i pretstavnik državne komisije za ruske izbeglice, pa je svečanost Kalmika završena. (Politika, 24.11.1939)
Sadržaj > Desetogodišnjica hrama > 10 godina hrama (1.deo) > 10 godina hrama (2. deo)