Titles
 
SAHITHYAPRIYA   Title of SAHITHYAPRIYA given by Jankalyan.

SANGEETHA BHASKARA   Title of SANGEETHA BHASKARA awarded by the Gnanaskandan Trust, Madras.

INNISAI MAMANI   Title of INNISAI MAMANI.

GAANA RATNA   Title of GAANA RATNA given by the Carnatic Music & Bharatanatyam Panel of the Arts Council of Sri Lanka.